Aanvullende informatie over de algemene voorwaarden (av) Hapimag Classic

I. Informatie over de gebouwen, woonruimten en bouwprojecten

1. Informatie over de resorts en belangrijke bouwprojecten (§2.1 av)

Een actueel overzicht van de resorts, de inrichting en de services vindt u op www.hapimag.com/resorts

Op www.hapimag.com/jaarlijkse-contributie worden regelmatig mededelingen over de actuele bouwprojecten resp. geplande projecten van de resorts gepubliceerd.

II. Informatie over de kosten (§3.3 en §4 av):

2. Jaarlijkse contributie

De jaarlijkse contributie wordt gebruikt voor de financiering van kosten die onafhankelijk van het gebruik van de resorts ontstaan. Hiertoe behoren in het bijzonder:

 • Kosten van de centrale diensten (bijv. informatica, telecommunicatie en finance & controlling)

 • Kosten voor de dochterondernemingen en het resort management

 • Belastingen en verzekeringen 

 • Kosten voor renovaties en het verbeteren van de inrichting van de vakantiewoningen. Dit als gevolg van het gebruik en de duur van het gebruik (slijtage en afschrijving). 

 • Kosten voor member services (bijv.  ledenservice, boekings- en puntenplatform, website, de resort app’s en kosten voor de service points)

Deze kosten worden niet gedekt door de bijdragen aan de lokale kosten.

Op www.hapimag.com/jaarlijkse-contributie zijn meer details over de jaarlijkse contributie en het gebruik hiervan na te lezen.


3. Bijdrage in de lokale kosten

De bijdragen in de lokale kosten dekken de kosten die tijdens uw verblijf in de resorts tot stand komen, deze kosten zijn hoofdzakelijk:

 • reiniging

 • energie

 • front- en backoffice

 • belastingen ter plaatse (bijv. BTW)

 • onderhoud van technische voorzieningen

 • specifieke kosten per resort, zoals bijvoorbeeld wellness, entertainment en activiteiten

 • water

 • afvalverwerking 

 • wasserette

 • veiligheid

 • onderhoud van het terrein

De bijdragen aan de lokale kosten worden per jaar op basis van de te verwachten kosten in de resorts vastgesteld. De hoogte van deze bedragen is gebaseerd op de grootte en de categorie van de gereserveerde woning, de duur van uw verblijf, de overige aangeboden services e.d. De te betalen kosten per resort, per grootte van de vakantiewoning en per verblijfsduur kunt u nalezen in onze actuele boekingsgids. Deze bijdragen zijn inclusief de omzetbelasting ter plaatse, maar exclusief overige belastingen (bijv. toeristenbelasting en andere verblijfsbelastingen).


Oktober 2020