CEO-blog: U profiteert – maar hoe?

De komende maanden zullen wij diverse veranderingen en verbeteringen doorvoeren die voor u als Hapimag aandeelhouder of lid financieel voordeel opleveren. Lagere kosten voor u beïnvloeden anderzijds ook het eindresultaat van de onderneming Hapimag. Laat mij met concrete cijfers uitleggen wat dat betekent.

Misschien had u de nieuwe CEO-blog al iets vroeger verwacht. Door de jaarrekening, de Algemene Vergadering en de verhuizing naar Steinhausen was de pauze tussen deze blog en de vorige blog iets langer dan normaal. Omdat we altijd in de eerste plaats voor u werken, beste aandeelhouders en leden, heb ik besloten iets langer te wachten dan gebruikelijk. Op die manier konden we onze taken efficiënt en correct uitvoeren.

U herinnert zich vast dat we u in februari online en begin maart via een brochure hebben geïnformeerd over verschillende verbeteringen in het kader van onze nieuwe diensten. We zijn op dit moment volop bezig deze verbeteringen uit te voeren en werken er met plezier, enthousiasme en veel inzet aan. Een paar voorbeelden: het boekingsproces wordt eenvoudiger, de koop en verkoop van punten voor verblijf wordt gereorganiseerd en aandeelhouders met meerdere aandelen krijgen kortingen op de jaarlijkse contributie en ontvangen hogere premies voor trouwe klanten.

Cijfers spreken uiteindelijk de duidelijkste taal, dus wil ik u graag laten zien welke positieve financiële uitwerkingen de afzonderlijke maatregelen voor u zullen hebben – en in welke mate daardoor de inkomsten voor onze onderneming dalen. Het principe is eenvoudig: de implicaties van onze besluiten moeten voordeel opleveren voor u. Dat is het belangrijkste.

Kortingen op de jaarlijkse contributie: 2,6 miljoen EUR

De belangrijkste financiële beslissing is, om aandeelhouders die meerdere aandelen bezitten te belonen met een korting op de jaarlijkse contributie: vanaf 2019 betalen aandeelhouders die meer dan twee aandelen bezitten minder. Bij drie of vier aandelen bedraagt de korting op de jaarlijkse contributie 5 procent, bij vijf of zes aandelen profiteert u van een korting van 10 procent en vanaf zeven aandelen daalt de jaarlijkse contributie met 15 procent (zie tabel).

In totaal betekent dit voor Hapimag – vergeleken met het gelijk blijven van de jaarlijkse contributie – jaarlijks 2,6 miljoen EUR minder aan inkomsten. Wij zijn er echter van overtuigd dat dit ten goede komt aan het concept Hapimag en aan ons gemeenschappelijke doel. Want aandeelhouders die meer betrokken zijn bij de Hapimag vakantiewereld, moeten ook meer kunnen profiteren.

Tabel CHF
Tabel CHF
Tabel EUR
Tabel EUR
Hapimag ziet af van de verkoop van punten voor verblijf: 1 miljoen EUR

Vanaf november 2018 zal Hapimag zelf geen eigen punten voor verblijf meer verkopen. Het is onze bedoeling dat aandeelhouders en leden hun punten voor verblijf kunnen verkopen, waardoor er in de toekomst minder punten voor verblijf vervallen. Met deze maatregel ziet Hapimag af van een verkoopomzet van ongeveer 1 miljoen EUR per jaar.

Hogere premies voor trouwe klanten: 700 000 EUR

Aandeelhouders die vier of meer actieve aandelen bezitten, ontvangen vanaf 2019 bovendien hogere premies voor trouwe klanten. Met andere woorden: uw bestedingen in de resorts worden beloond. Bij vier tot zes aandelen ontvangt u per 250 CHF omzet twee hoogseizoenpunten in plaats van één, en vanaf zeven aandelen hebt u recht op drie hoogseizoenpunten per 250 CHF aan omzet. Dat betekent dat u voor een omzet van 1000 CHF bij vier tot zes aandelen 8 punten voor verblijf krijgt, en vanaf zeven aandelen 12 punten voor verblijf (in plaats van 4 punten voor verblijf). In totaal resulteert dit in extra uitgaven voor Hapimag van ca. 700 000 EUR.

Automatische omzetting van Rewards: 850 000 EUR

Een andere aanpassing met financieel impact is de automatische omzetting van Rewards. Vanaf 1 juli 2018 kunnen Rewards niet meer vervallen en hoeft u als Hapimag aandeelhouder of lid niet meer zelf te zorgen voor de omzetting ervan. De Rewards, en vanaf januari 2019 ook de premies voor trouwe klanten die u krijgt voor uw bestedingen in de resorts, worden elke maand automatisch omgezet in punten voor verblijf. De extra kosten voor deze maatregel bedragen voor Hapimag ca. 850 000 EUR per jaar.

Besparingen: 5,2 miljoen EUR

Deze financiële voordelen voor u compenseren we door duurzaam te bezuinigen en te optimaliseren.
Als CEO is het mijn taak om het beleid van Hapimag te voeren in het belang van onze aandeelhouders en leden. Zo was een van de verplichtingen die ik aan het begin van mijn opdracht op mij heb genomen, dat de jaarlijkse kosten voor administratie en beheer zouden verminderen. In het jaarverslag en op de Algemene Vergadering hebben wij het al vermeld: in 2017 konden we in ons hoofdkantoor 5,2 miljoen EUR besparen.

Verder houden we ons aan de filosofie van “lean management”. In ons dagelijkse werk handelen we consequent naar dit gedachtegoed. We creëren bewustzijn voor tijd- en kostenefficiëntie en het verminderen van de uitgaven. Processen worden – waar nodig en mogelijk – geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Hierdoor komen middelen vrij die we elders kunnen gebruiken. Dat alles komt uiteindelijk u ten goede, beste Hapimag aandeelhouders en leden. En dat is precies waar het om gaat.

Zoals u al weet, behaalden we in 2017 ons beste jaarresultaat in ruim 15 jaar. Samen met u en dankzij uw steun werken we verder aan het succes van 2018 en alle komende jaren. Ik wil u dan ook danken
voor uw loyaliteit en uw vertrouwen.

Ik geniet op dit moment van een paar weken zomervakantie – u weet vast dat ook ik Hapimag aandeelhouder ben. Als ik weer aan het werk ga, zal er ongetwijfeld veel feedback en commentaar van u zijn om te beantwoorden. Ik kijk uit naar uw reacties!

Hassan Kadbi
CEO

Hassan Kadbi

Chief Executive Officer