Onze Strategie

De strategie geeft aan hoe we onze langetermijndoelen in een veranderende omgeving willen bereiken. Centraal daarbij staan het vervullen van de belangen van aandeelhouders en leden, het optimaliseren van het bedrijfsmodel en het winnen van nieuwe klanten.

Unser Fortschritt
Onze Nieuwe Strategie

Onze nieuwe strategie is ontwikkeld samen met onze aandeelhouders, aandeelhoudersverenigingen, gasten, medewerkers, het Management Team en de Raad van Bestuur - dat verheugt mij zeer.

 

Hassan Kadbi, Chief Executive Officer
Visie en Missie

Wij geloven dat vakantie mensen gelukkig maakt. En een wereld met meer gelukkige mensen is een betere wereld. Daar zijn wij van overtuigd. Daarom luidt onze visie “More Happy People For a Better World”.

Het is onze missie en daarom onze belofte om een echte vakantiebeleving te creëren, die de verwachtingen van onze gasten overtreft en gelukkig maakt.

Onze Doelen

Optimalisatie van het Bedrijfsmodel

​​​​​​​Het aandeel is de basis van ons bedrijfsmodel. In de toekomst moet ons product nog klantvriendelijker en flexibeler vormgegeven worden en aan de eisen van vandaag voldoen. Door de drempel voor deelname weg te nemen, willen wij nieuwe klanten bereiken en de instap voor hen vergemakkelijken. 

Verbetering en Uitbreiding van de Vakantiebelevenis

​​​​​​Akantie met Hapimag moet blijven enthousiasmeren. Daarbij richten wij ons op de behoeften van onze aandeelhouders en leden en de behoeften van de volgende generatie.

Stimuleren van Duurzaamheid en Innovatie

​​​​​​Samen met de juiste samenwerkingspartners willen wij voor onze community een meerwaarde creëren die verder gaat dan de vakantiebelevenis van Hapimag en ook bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Onze Prioriteiten

Aandeel Product

Het eenvoudig, flexibel en transparant vormgeven van het aandeel product.

Nieuwe Klanten

Het bereiken van nieuwe klanten en het wegnemen van de toegangsbelemmeringen.

Puntengebruik

Het verhogen van het gebruik van punten en het volledig benutten van de resorts.

Vakantiebelevenis

Het creëren van een inspirerende, kwalitatief hoogwaardige vakantiebelevenis.

Duurzaamheid en Innovatie

Een duurzame en innovatieve klantbeleving te creëren.

Aandeel Product

Wij ontwikkelen een eenvoudig, flexibel en transparant aandelen product. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een eigentijds product beter beantwoorden aan de verwachtingen van onze aandeelhouders, leden en de volgende generatie, en zo ook eenvoudiger nieuwe aandeelhouders voor Hapimag winnen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere de algemene voorwaarden klantvriendelijker vormgeven, meer voordelen voor aandeelhouders creëren en potentiële kopers en verkopers van aandelen met elkaar in contact brengen via de Hapimag Marktplaats.

Nieuwe Klanten

Wij ontwikkelen een aandelenproduct met de laagst mogelijke deelnamedrempel om nieuwe aandeelhouders eenvoudiger van Hapimag te overtuigen. Mensen willen zich tegenwoordig niet meer voor langere tijd ergens aan binden, of een aanbieding eerst testen alvorens een beslissing te nemen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere de marketingkanalen optimaal op elkaar afstemmen, de aanbevelingsmarketing versterken en nieuwe klanten de kans geven om overtuigd te worden van de Hapimag belevenis voordat ze aandeelhouder worden. 

Puntengebruik

We verhogen het gebruik van punten en zorgen voor een betere bezettingsgraad van de resorts door het flexibele gebruik van punten voor verblijf te bevorderen bij aandeelhouders en leden. Hierdoor komen er minder punten voor verblijf te vervallen. 

Concreet betekent dit dat wij onder andere de puntenhandel via het puntenplatform vereenvoudigen, de maximale puntenaankoop per aandeel verhogen en het puntensysteem standaardiseren.

Vakantiebelevenis

Het is onze belofte om onze gasten van vandaag en morgen te inspireren met een kwalitatief hoogwaardige vakantiebelevenis. We richten ons daarbij specifiek op hun behoeften en betrekken hen in toenemende mate bij besluitvormingsprocessen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere de vakantiebelevenis in de resorts en onze digitale kanalen verbeteren en coöperaties met andere vakantieresorts opbouwen en uitbreiden. 

Duurzaamheid en Innovatie

Wij maken Hapimag aantrekkelijker voor aandeelhouders en leden en voor de volgende generatie en creëren een meerwaarde die de gewone Hapimag vakantie overstijgt. Daartoe behoort ook dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld en het thema duurzaamheid stevig in onze strategie verankeren. 

Concreet betekent dit dat wij onder andere coöperaties met innovatieve start-ups bevorderen en verschillende maatregelen nemen om duurzaamheid bij Hapimag te stimuleren. 

Onze vooruitgang (september 2021)

 • Vakantie-ervaring

  Doel: Het is onze belofte om onze gasten van vandaag en morgen te inspireren met een kwalitatief hoogwaardige vakantiebelevenis. We richten ons daarbij specifiek op hun behoeften en betrekken hen in toenemende mate bij besluitvormingsprocessen.

  • We kunnen het hoge kwaliteitsniveau voor onze gasten handhaven en proberen daarnaast hoe wij onszelf verder kunnen verbeteren: De regelmatig gemeten tevredenheid schommelt momenteel rond een zeer goede waarde van 85%. Tijdens een covid-enquête over de onderwerpen ‘tevredenheid’, ‘informatie’, ‘hygiëne’ en ‘veiligheid’ lag de laatste waarde zelfs bij een zeer goede 87%. 

  • We investeren voortdurend in onze resorts: De volgende vijf jaar hebben we plannen om in meer dan 15 resorts doelgericht te investeren in de vakantiewoningen: van een opfrissing tot een volledige renovatie. Daarnaast zijn er in alle resorts continu onderhouds-, reparatie- en vervangingswerkzaamheden gaande. 

  • In juli 2021 konden wij ons resort in Orlando (VS) verkopen. Ook het complex in Nysted (DK), dat door ons reeds tien jaar werd verpacht, hebben we verkocht. De verkoopopbrengsten, een miljoenenbedrag met dubbele cijfers, gebruiken we voor verdere investeringen in onze resorts.

 • Aandeel

  Doel: Wij ontwikkelen een eenvoudig, flexibel en transparant aandelenproduct. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een eigentijds product beter beantwoorden aan de verwachtingen van onze leden en de volgende generatie, en zo ook eenvoudiger nieuwe leden voor Hapimag kunnen winnen.

  • Met de introductie van de nieuwe Algemene voorwaarden voor het aandeel Hapimag Classic in oktober 2020 hebben wij een klantvriendelijke wettelijke basis kunnen creëren voor onze leden van vandaag en morgen. In deze Algemene voorwaarden is onder andere een verkorte looptijd van minimaal drie jaar (voorheen zeven) opgenomen. Tevens is een flexibele, jaarlijkse opzegging van het woonrecht mogelijk. Bovendien zijn ze aanzienlijk ‘uitgedund’ en daarmee klantvriendelijker dan onze eerdere versies.

  • Voor Zwitserland (in februari), Oostenrijk (in augustus) en Duitsland (in september) hebben wij dit jaar de Hapimag Marktplaats geïntroduceerd: een digitale ontmoetingsplek voor potentiële kopers en verkopers van Hapimag aandelen. De marktplaats zal tegen het einde van het jaar een grote meerderheid van onze klanten ter beschikking staan. In de loop van komend jaar zal het ook voor hen die geïnteresseerd zijn in Hapimag mogelijk zijn om via de marktplaats een eerste aandeel – en volgende aandelen – te kopen. Meer informatie vindt u hier.

 • Gebruik van punten

  Doel: We verhogen het gebruik van punten en zorgen voor een betere bezettingsgraad van de resorts door bij de leden het flexibele gebruik van woonpunten te bevorderen. Hierdoor komen er minder woonpunten te vervallen. 

  • Sinds de introductie van het puntenplatform in juli 2019 kunnen leden hun punten eenvoudiger kopen en verkopen. Dit heeft de uitwisseling en het gebruik van punten aanzienlijk verhoogd. In 2020 zijn aanzienlijk meer punten uitgewisseld dan in 2018. 

  • Met IT-oplossingen voor de afdeling marketing kunnen wij onze leden doelgerichter ondersteunen met informatie. Concrete vervalpunten- of bezettingscampagnes hebben een betere bezetting bevorderd – en daarmee ook het gebruik van de punten.

  • Ook maken wij onze boekingsvoorwaarden flexibeler voor de tijd na corona: Met de ‘Flex-optie’ is het mogelijk om tot één dag voor de geplande vakantie zonder puntenafboeking te annuleren. Hiervoor wordt een kleine toeslag in rekening gebracht.

 • Nieuwe klanten

  Doel: Wij ontwikkelen een aandelenproduct met een zo laag mogelijke deelnamedrempel, om potentiële nieuwe leden van Hapimag te kunnen overtuigen. Zij willen een aanbieding eerst testen voordat ze er een besluit over nemen. Ook willen zij zich niet voor de lange termijn binden.

  • Er is een basis gelegd voor een vereenvoudigde website, inclusief digitaal boekingsproces, puntenplatform en Hapimag Marktplaats. Binnenkort wordt er een testaccount geïnstalleerd. Met de nieuwe website, die stapsgewijs de functies van de huidige website met de reserveringsportal samenvoegt, kunnen gebruikers vakantiewoningen of extra diensten eenvoudiger reserveren. Het concept is getest en wordt momenteel geïmplementeerd. 

  • Wij hebben een concept ontwikkeld waarmee geïnteresseerden Hapimag vrijblijvend kunnen testen voordat ze besluiten om wel of geen lidmaatschap aan te gaan. Toetreding tot de Hapimag wereld moet primair via de marktplaats plaatsvinden.

 • Duurzaamheid en innovatie

  Doel: Wij maken Hapimag aantrekkelijker voor onze leden en voor de volgende generatie. Wij creëren toegevoegde waarde die verder gaat dan de gebruikelijke vakantie. Daartoe behoort ook dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor een betere wereld en het thema duurzaamheid stevig in onze strategie verankeren. 

  • Voor de aankomende jaren staan talloze andere maatregelen gepland met betrekking tot duurzaamheid. Wij hebben een uitgebreide CSR-strategie (Corporate Social Responsibility) kunnen aannemen. Het gaat om verantwoordelijkheid voor ons milieu, betrokkenheid van onze gemeenschap, duurzame toeleveringsketens en een verantwoorde behandeling van onze medewerkers. 

  • Ongeveer 20 plastic wegwerpproducten, zoals rietjes of servies, werden vorig jaar voor bijna 90% verbannen uit de resorts en sommige werden vervangen door alternatieven. Eventuele resterende voorraad wordt nog wel opgemaakt.

  • Wij kiezen steeds meer voor digitale oplossingen in onze vakantiewoningen en verminderen het papierverbruik.

  • Sinds 2019 bevorderen wij coöperaties met innovatieve start-ups, die ons helpen onze processen te optimaliseren of ook de vakantie- en klantervaring te verbeteren. Wij testen producten van deze partners. Een ontmoetingsplek hiervoor is onder andere onze Coworking Space.

Voor onze leden: